Rectangle slider
Corporate Finance

The Executive Finance Program

Deepen your skills and gain an understanding of current trends in capital markets and corporate finance.

Impress financial recruiters with your skills

Impact your career with our world-class programs

Hãy thử thách bản thân với những khóa học về tài chính của chúng tôi. Được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, những khóa học này sẽ mở rộng chân trời kiến thức và kỹ năng phân tích cần có cho sự thành công của quý vị. Quý vị có thể lựa chọn từng khóa học riêng phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp. Hoặc quý vị cũng có thể kết hợp đăng ký đồng thời nhiều khóa học trong chương trình Certificate in Finance Pre-MBA.

Foundation courses

Financial data analysis
Business valuation
Capital structure

Financial Data Analysis

Deconstruct the numbers to unlock insights into company and competitor performance.

Learn more

Business Valuation

Develop a practical toolkit to value companies and capital projects, and make investment decisions.

Learn more

Capital Structure

Learn about the benefits, costs and risks associated with financial leverage on firm value and equity.

Learn more

Senior to C-suite Level

Mergers Acquisitions
Private Equity
Venture Capital

Mergers and Acquisitions

Explore the M&A process and develop ability to broker powerful deals and create value.

Learn more

Private Equity

Explores the tools used to identify and evaluate investments, structure and finance a deal.

Learn more

Venture Capital

Understand what investors are looking for, uncover pathways for angel investing and crowdfunding.

Learn more

Foundation courses

Financial data analysis

Financial Data Analysis

Deconstruct the numbers to unlock insights into company and competitor performance.

Learn more
Business valuation

Business Valuation

Develop a practical toolkit to value companies and capital projects, and make investment decisions.

Learn more
Capital structure

Capital Structure

Learn about the benefits, costs and risks associated with financial leverage on firm value and equity.

Learn more

Senior to C-suite Level

Mergers Acquisitions

Mergers and Acquisitions

Explore the M&A process and develop ability to broker powerful deals and create value.

Learn more
Private Equity

Private Equity

Explores the tools used to identify and evaluate investments, structure and finance a deal.

Learn more
Venture Capital

Venture Capital

Understand what investors are looking for, uncover pathways for angel investing and crowdfunding.

Learn more

Course schedule

Upcoming courses

Các khóa học sắp khai giảng. Với chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế và được tổ chức tại Hồ Chí Minh và Hà Nội, các khóa học tài chính của chúng tôi sẽ đem đến cho quý vị những kiến thức và công cụ mới nhất để phát triển tư duy chiến lược đồng thời trang bị cho quý vị những giải pháp mang tính thực tế cho những thách thức trong kinh doanh.

Demystify finance. Make sense of financial concepts, and apply your new-found knowledge with confidence.

Demystify finance. Make sense of financial concepts, and apply your new-found knowledge with confidence.

Demystify finance. Make sense of financial concepts, and apply your new-found knowledge with confidence.

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ho Chi Minh

Corporate Finance

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ho Chi Minh

Corporate Finance

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ho Chi Minh

Corporate Finance

Demystify finance. Make sense of financial concepts, and apply your new-found knowledge with confidence.

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ho Chi Minh

Corporate Finance

Develop a practical toolkit to value companies and capital projects, and make investment decisions.

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ho Chi Minh

Corporate Finance

Demystify finance. Make sense of financial concepts, and apply your new-found knowledge with confidence.

 • 06-28 May 2021
 • 3 weeks, 7 hours per week
 • Ha Noi

Corporate Finance

Meet our instructors

Thanh Pham

Professor of Finance

Thanh Pham

Professor of Finance

Thanh Pham

Professor of Finance

Thanh Pham

Professor of Finance

Thanh Pham

Professor of Finance

Thanh Pham

Professor of Finance

Discover our Certificate in Finance and Pre-MBA Programs

Quý vị muốn tăng cường kiến thức hoặc đang chuẩn bị theo học MBA? Các chương trình Certificate in Finance và Pre-MBA của chúng tôi sẽ giúp quý vị tìm ra những giải pháp tốt nhất cho nhu cầu học tập của mình.
CIF Person
Pre-MBA

Certificate in Finance

Hãy trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Finance hoặc Management. Các chương trình cấp chứng chỉ có chất lượng quốc tế của chúng tôi cho phép quý vị thiết kế một chương trình học toàn diện đáp ứng các yêu cầu riêng. Với bốn khóa học kéo dài trong 12 tháng, chương trình có thời gian biểu và tốc độ học linh hoạt, rất thích hợp với quý vị có lích làm việc bận rộn.

Find out more

Pre-MBA Program

Các chương trình MBA được giảng dạy theo mô hình “fast-paced learning.” Nếu không được chuẩn bị tốt, quý vị có thể không theo kịp. Các khóa học Pre-MBA của Capital® được thiết kế để giúp quý vị sẵn sàng nhập học MBA chính thức. Chương trình phù hợp với những học viên có chuyên môn không phải quản trị kinh doanh, hoặc tốt nghiệp đại học đã lâu cần thời gian để ôn tập kiến thức. 

Find out more
CIF Person

Certificate in Finance

Hãy trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Finance hoặc Management. Các chương trình cấp chứng chỉ có chất lượng quốc tế của chúng tôi cho phép quý vị thiết kế một chương trình học toàn diện đáp ứng các yêu cầu riêng. Với bốn khóa học kéo dài trong 12 tháng, chương trình có thời gian biểu và tốc độ học linh hoạt, rất thích hợp với quý vị có lích làm việc bận rộn.

Find out more
Pre-MBA

Pre-MBA Program

Các chương trình MBA được giảng dạy theo mô hình “fast-paced learning.” Nếu không được chuẩn bị tốt, quý vị có thể không theo kịp. Các khóa học Pre-MBA của Capital® được thiết kế để giúp quý vị sẵn sàng nhập học MBA chính thức. Chương trình phù hợp với những học viên có chuyên môn không phải quản trị kinh doanh, hoặc tốt nghiệp đại học đã lâu cần thời gian để ôn tập kiến thức. 

Find out more
Understanding financial statements

A CFO in your own right

Một sự hiểu biết sâu rộng về những kiến thức tài chính mới nhất và các phương pháp áp dụng trong thực tế sẽ tăng cường sự thành công của quý vị trong bất cứ vai trò lãnh đạo nào. Nghiên cứu về thị trường vốn, phát hành cổ phiếu, đầu tư và định giá doanh nghiệp. Những người có chuyên môn không phải tài chính hoàn toàn có thể chinh phục lĩnh vực mới này. Quý vị sẽ có khả năng đánh giá những tác động về mặt tài chính của những quyết định trong kinh doanh. Nói một cách khác, quý vị hoàn toàn có thể trở thành CFO của chính mình.

Understanding financial statements

A CFO in your own right

Một sự hiểu biết sâu rộng về những kiến thức tài chính mới nhất và các phương pháp áp dụng trong thực tế sẽ tăng cường sự thành công của quý vị trong bất cứ vai trò lãnh đạo nào. Nghiên cứu về thị trường vốn, phát hành cổ phiếu, đầu tư và định giá doanh nghiệp. Những người có chuyên môn không phải tài chính hoàn toàn có thể chinh phục lĩnh vực mới này. Quý vị sẽ có khả năng đánh giá những tác động về mặt tài chính của những quyết định trong kinh doanh. Nói một cách khác, quý vị hoàn toàn có thể trở thành CFO của chính mình.

Read our latest articles

Ideas and opinion from our world-leading business experts.
Stay in the Loop

Sign up for program updates and content relevant to today's business leaders from Capital Executive Education.