Corporate Finance

Finance Career Path

Chúng tôi thiết kế hướng dẫn này để giúp các bạn lập kế hoạch cho sự phát triển nghề nghiệp và tìm được công việc hoàn hảo trong lĩnh vực tài chính.

Khái niệm “Corporate Finance” có thể bao quát rất nhiều công việc với những vai trò khác nhau, những công việc này cũng trải rộng trong nhiều lĩnh vực.

Để giúp các bạn tìm hiểu dễ dàng hơn, chúng tôi chia các công việc trong lĩnh vực tài chính vào ba nhóm sau:

  1. Banks (Ngân hàng)
  2. Institututions (Quỹ đầu tư)
  3. Corporates (Doanh nghiệp)

Trong từng nhóm nhà tuyển dụng nêu trên, có từ ba đến bốn loại công việc chính được xếp vào những công việc có liên quan đến tài chính doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm về “Corporate Finance”, “Buy Side” và “Sell Side”

Dựa trên kinh nghiệm làm việc với nhiều học viên trước đây, chúng tôi đã xác định một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến thành công của các bạn như sau:

  • Personality type (Tính cách)
  • Compensation (Mức lương mong muốn)
  • Entry strategy (Chiến lược nhập cuộc)
Bạn nên sử dụng hướng dẫn nghề nghiệp này như thế nào?

Chúng tôi gợi ý với các bạn là các bạn nên đọc kỹ hướng dẫn này của chúng tôi để lập kế hoạch phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính. Các bạn hãy làm theo những bước sau:

#1 Hãy khám phá từng lựa chọn – Các bạn hãy xem vị trí công việc nào hấp dẫn với bạn nhất dựa trên những thông tin chúng tôi đã mô tả.

#2 Xác định những kỹ năng bạn cần – Với công việc mà bạn hướng tới, hãy đăng ký các khóa học trong chương trình Corporate Finance Series của chúng tôi để giúp bạn đáp ứng được yêu cầu nghề nghiệp.

#3 Lập kế hoạch tìm việc – Các bạn có thể sử dụng những trợ giúp của chúng tôi về viết lý lịch (Resume), kết nối (Networking), và luyện phỏng vấn để ứng tuyển công việc mong muốn.