Rectangle slider
Financial Accounting

Financial Data Analysis for Leaders

Discover how managers, analysts, and entrepreneurs use an understanding of financial statements to drive strategic decision making.

Dates

Aug 15, 2022 - Sep 14, 2022

Duration

4 weeks

Location

Live Online (via Zoom)

Language

English, Vietnamese

Price

12,000,000đ
Capital Business School > Financial Data Analysis for Leaders

Use financial analysis to understand your business

Hãy khám phá tài chính trong kinh doanh từ tất cả mọi góc độ, và học cách nói chuyện băng ngôn ngữ của tài chính. Khi quý vị có khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ của tài chính, quý vị có quyền lực để xây dựng những chiến lược mạnh mẽ hơn, mở rộng tầm ảnh hưởng, và ra những quyết định kinh doanh tốt hơn.
Who attends

Is it program right for you?

Khóa học này được thiết kế cho các học viên có tiếp xúc với báo cáo tài chính, hoặc những người mà công việc liên quan đến tài chính từ bất cứ lĩnh vực kinh doanh hay ngành công nghiệp nào. Quý vị cần trình độ chuyên môn giỏi để không những có thể đọc hiểu mà còn có thể sử dụng báo cáo tài chính trong quá trình ra quyết định chiến lược. Khóa học cũng đặc biệt có ích cho các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân chuẩn bị khởi nghiệp, các chuyên viên quản lý cấp cao, và quý vị mong muốn mở rộng, nâng cao tầm hiểu biết về tài chính.

Who attends

Is it program right for you?

Khóa học này được thiết kế cho các học viên có tiếp xúc với báo cáo tài chính, hoặc những người mà công việc liên quan đến tài chính từ bất cứ lĩnh vực kinh doanh hay ngành công nghiệp nào. Quý vị cần trình độ chuyên môn giỏi để không những có thể đọc hiểu mà còn có thể sử dụng báo cáo tài chính trong quá trình ra quyết định chiến lược. Khóa học cũng đặc biệt có ích cho các chủ doanh nghiệp, các doanh nhân chuẩn bị khởi nghiệp, các chuyên viên quản lý cấp cao, và quý vị mong muốn mở rộng, nâng cao tầm hiểu biết về tài chính.

Who will attend?

Job categories

 • Analysts
 • Lawyers
 • Financial Planners and Advisors
 • Risk managers
 • Board members
 • Start-up Founders
 • Entrepreneurs
 • Computer Programmers
 • Marketing Strategists

Industries

 • Finance – Asset Management
 • Finance – Commercial Banking
 • Finance – Central Banks/Ministries/Regulation/Public Finances
 • Telecommunication Services
 • Finance - Venture Capital/Private Equity
 • Law/Legal Services
 • Manufacturing
 • Pharmaceuticals/Biotechnology
 • Construction/Building Materials
 • Consulting – Management
 • Information Technology

Experience

1 years
of professional on average

Who will attend?

Job categories

 • Analysts
 • Lawyers
 • Financial Planners and Advisors
 • Risk managers
 • Board members
 • Start-up Founders
 • Entrepreneurs

Industries

 • Finance – Asset Management
 • Finance – Commercial Banking
 • Finance – Central Banks/Ministries/Regulation/Public Finances
 • Telecommunication Services
 • Finance - Venture Capital/Private Equity
 • Law/Legal Services
 • Manufacturing
 • Pharmaceuticals/Biotechnology
 • Construction/Building Materials
 • Consulting – Management
 • Information Technology

Experience

1 years
of professional on average

"Quý vị có thể là một kỹ sư, nhưng quý vị hoàn toàn có thể nói chuyện với các nhà đầu tư như một chuyên gia tài chính!"

Trần Đức Mạnh

Founder & CEO, Mooring Technologies
Program: Corporate Finance

Understanding financial statements

Extract more value from financial statements

Financial Data Analysis for Leaders” dạy những khái niệm và nguyên lý cơ bản để quý vị có thể nhìn sâu vào bản chất của các báo cáo tài chính, phát hiện những gì sống động ẩn sau các số khô khan, và qua đó có thể mở khóa những bí mật về tình hình kinh doanh và tiềm năng của một doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu cách những nhà quản lý, những nhà đầu tư tài chính, và những doanh nhân sử dụng công cụ tài chính và kế toán như thế nào trong quá trình đưa ra những quyết định chiến lược. Khóa học “Financial Data Analysis for Leaders” này sẽ đặt quý vị  vào vị trí để thúc đẩy những mức lợi nhuận mới cho công ty của mình.

Understanding financial statements

Extract more value from financial statements

Financial Data Analysis for Leaders” dạy những khái niệm và nguyên lý cơ bản để quý vị có thể nhìn sâu vào bản chất của các báo cáo tài chính, phát hiện những gì sống động ẩn sau các số khô khan, và qua đó có thể mở khóa những bí mật về tình hình kinh doanh và tiềm năng của một doanh nghiệp. Hãy tìm hiểu cách những nhà quản lý, những nhà đầu tư tài chính, và những doanh nhân sử dụng công cụ tài chính và kế toán như thế nào trong quá trình đưa ra những quyết định chiến lược. Khóa học “Financial Data Analysis for Leaders” này sẽ đặt quý vị  vào vị trí để thúc đẩy những mức lợi nhuận mới cho công ty của mình.

Syllabus

Financial Data Analysis for Leaders sẽ dạy quý vị những kiến thức tài chính kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Quý vị sẽ học cách lập bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, và dòng lưu chuyển tiền tệ. Phân tích báo cáo tài chính, tính toán và giải thích những tỉ lệ quan trọng. Khóa học sẽ kết thúc với phần giới thiệu về xây dựng các mô hình dự báo tài chính và ưu nhược điểm của các đòn bẩy tài chính trong huy động vốn.

Module 1: The Accounting Equation

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Apple Inc.
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Understand key accounting concepts, terms, and principles
Key Exercises
 • Demonstrate how different transactions impact the accounting equation
 • Quiz

Module 2: Recording Transactions

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Understand where financial statement information originates
Key Exercises
 • Record business transactions as journal entries
 • Construct a trial balance
 • Quiz

Module 3: Financial Statements

Case Studies
 • Hipzone
 • Green Mountain Coffee Roasters
Takeaways
 • Understand the content and purpose of the income statement and balance sheet
 • See how the trial balance is used to create the balance sheet and income statement
Key Exercises
 • Construct the balance sheet and income statement
 • Quiz

Module 4: Adjusting Journal Entries

Case Studies
 • PepsiCo
Takeaways
 • Understand complex accounting transactions and how they relate to accounting principles
 • Recognize the impact of judgment and bias on financial statements and accounting practices
Key Exercises
 • Record advanced business transactions as journal entries
 • Quiz

Module 5: The Statement of Cash Flows

Case Studies
 • Morgan Stanley
 • American Red Cross
Takeaways
 • Understand how to construct and interpret the cash flow statement
 • Recognize the differences between GAAP and IFRS standards for cash flow statement creation
Key Exercises
 • Use the statement of cash flows to evaluate the financial health and life-cycle stage of a business
 • Quiz

Module 6: Analyzing Financial Statements

Case Studies
 • Morgan Stanley
Takeaways
 • Evaluate company performance using profitability, efficiency, leverage, and other ratios
Key Exercises
 • Analyze ratios and use the DuPont Framework to evaluate the financial state and strategy of a business
 • Team discussion
 • Quiz

Module 7: Forecasting and Valuation

Case Studies
 • American Red Cross
 • Metropolis Healthcare
Takeaways
 • Use financial forecasting to predict future revenue, expenses, and cash flow
 • Understand key concepts and metrics in valuation, including time value of money, terminal value, and net present value
Key Exercises
 • Prepare pro-forma financial statements
 • Calculate and forecast free cash flows
 • Learn how to value a venture, project, or investment opportunity and perform a sensitivity analysis of key assumptions
 • Quiz

Testimonials

Le Minh Dang

My experience in Financial Data Analysis for Leaders was awesome! The instructors were incredibly engaging, each with a style of their own but equally committed to giving the participants a fast-paced but practical teaching of the material. Yes, studying at Capital was a bit like drinking from a firehose, but each session built on the last, and the guided review sessions were particularly important to bringing it all together.”

Lê Minh ĐăngDevelopment Director, Novaland
quynhoatran

The first course I took to earn my Certificate in Finance (CIF) from Capital was Financial Data Analysis for Leaders. An important thing I learned was a better understanding of financial statements. I remember an instructor saying that the difference between a regular analyst versus a thoughtful leader is they leave understanding financial reports. He said that can be the difference between simply reporting data and making use of it. That really stuck with me.

Trần Quỳnh HoaRegional Sales Manager, CMB Holdings

Our Instructors

Experts in the field

Hãy tiếp cận những giáo viên giàu kinh nghiệm có phương pháp giảng dạy gắn kết những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tài chính với ứng dụng thực tế kinh doanh.

Our Instructors

Experts in the field

Hãy tiếp cận những giáo viên giàu kinh nghiệm có phương pháp giảng dạy gắn kết những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực tài chính với ứng dụng thực tế kinh doanh.

Nguyen Manh Hung, MBA

CFA, CMA, FRM

ACADEMIC FOCUS

Mr. Nguyen Manh Hung’s areas of expertise are in financial statements, financial performance and valuation, financial derivatives and risk management. He teaches a wide range of courses in the areas of financial reporting, cost and management accounting, and compensation and performance measurement.

EXPERIENCE

Mr. Nguyen Manh Hung has advised on financial performance in many of the leading industrial and financial companies in Vietnam. He is a member of the oversight board of an investment company and has been involved in creating several new businesses, including an education company and a media start-up.

How to apply

When you are reading at this point, we know today is one of the most important days in your life, a turnaround in your professional career. You will become an expert in financial analysis. In fact you will be a CFO in your own right. Please apply now and we will make all of these wonderful things happen!

Khi nào tôi nên đăng ký học?

Chúng tôi khuyên quý vị nên đăng ký học ít nhất một tháng trước khi khóa học bất đầu để đảm bảo có chỗ. Mẫu đơn online sẽ mất từ 3 đến 5 phút để hoàn thành.

Khi nào tôi biết được chấp nhận vào khóa học?

Chúng tôi sẽ gửi cho quý vị một thông báo qua email sau khi nhận được mẫu đơn đăng ký. Chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và liên lạc với quý vị để trao đổi các bước tiếp theo.

Yêu cầu về trình độ học vấn để tham gia khóa học?

Yêu cầu tối thiểu là tốt nghiệp đại học. Sẽ có ích nếu quý vị đã có một số năm kinh nghiệm làm việc nhưng đây không phải là yêu cầu bắt buộc. Người vừa tốt nghiệp đại học muốn tìm kiếm cơ hội việc làm trong lĩnh vực tài chính cũng có thể đăng ký.

Tôi muốn biết ngôn ngữ giảng dạy của khóa học?

Chương trình được thiết kế và xây dựng hoàn toàn bằng tiếng Anh, vì vậy một trình độ tiếng Anh tốt là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ hỏi bằng chứng về trình độ tiếng Anh của quý vị như là điểm IELTS, TOEFL, hoặc TOEIC. Chúng tôi cũng có thể thu xếp bài kiểm tra năng lực tiếng Anh nếu quý vị có nhu cầu.

CF Series
Related Programs

Explore our Corporate Finance Series

Extend your mastery of corporate finance and complete the other programs in our recommended learning journey.

CF Series
Related Programs

Explore our Corporate Finance Series

Extend your mastery of corporate finance and complete the other programs in our recommended learning journey.

Business Valuation & Investment

This program helps business leaders master the advanced financial tools needed to compute the impact of strategic decisions on the value of their organizations. Equipped with this insight, participants in this program will increase their ability to confidently take action in ways that will produce superior financial performance and generate market-leading results for their companies.

Capital Structures & Payout Policy

This advanced program offers a deep dive into the areas of corporate finance required for senior finance executives to make informed decisions and mitigate financial risk. Senior-level finance executives need a firm understanding in issues like capital structure, risk management, and mergers and acquisitions, to analyze and evaluate the opportunities and risks that lie ahead.

Financial Derivatives & Applications

This course covers financial derivatives, which are some of the most exciting and important areas in finance that CEOs and financial professionals alike need to understand. The main objective of this course is to help participants gain the intuition and to provide the necessary skills for using derivative securities for investment, risk management, and prediction purposes.

Stay in the Loop

Sign up for program updates and content relevant to today's business leaders from Capital Business School.