Corporate Finance

Corporate Finance and Valuation

Capital Institute of Management có một chương trình toàn diện về “Corporate Finance and Valuation” để giúp quý vị nhận được những kiến thức nâng cao và chuyên sâu cả về lý thuyết cũng như phương pháp áp dụng vào thực tiễn.

Chương trình học có chất lượng quốc tế của chúng tôi được phát triển từ một nền tảng vững chắc của những hiểu biết về các chuẩn mực kế toán được chấp nhận rộng rãi trên thế giới. Chương trình học cũng được cập nhật những kiến thức mới nhất và sử dụng rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ thương mại đến các ngành công nghiệp khác nhau.

Từ sự hiểu biết các thông tin tài chính quan trọng để đánh giá sức khỏe của một công ty cho đến sự khám phá những biện pháp định giá doanh nghiệp hoặc các dự án đầu tư, các khóa học Corporate Finance của chúng tôi bao quát rất nhiều chủ đề quan trọng thông qua lăng kính của những phân tích mang tính thực tiễn cao.

Bằng cách sử dụng các bài tập tình huống với số liệu từ các công ty đang hoạt động, các khóa học của chúng tôi đem những kiến thức từ sách giáo khoa đi vào thực tế cuộc sống. Qua đó học viên có thể hiểu sâu hơn nhiều khía cạnh của chủ đề mình học và khám phá những mối quan hệ mang tính trừu tượng ẩn sau những khái niệm cơ bản.

Who this program is for?

  • Các chuyên viên quản lý cấp trung (Senior-level executives) cần có một sự hiểu biết sâu hơn về tài chính và kế toán
  • Những chuyên gia điều hành có chuyên môn khác tài chính (Non-financial executives) tìm kiếm một khởi đầu mang tính đột phá vào lĩnh vực này
  • Các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính cần ôn tập và cập nhật kiến thức để làm mới mình
  • Một nhóm đồng nghiệp hoặc cộng sự mong muốn tăng cường và nâng cao trình độ chuyên môn cùng nhau
  • Những nhà đầu tư độc lập, những người thường xuyên làm việc với báo cáo tài chính để đưa ra các quyết định đầu tư quan trọng
  • Những ứng viên chuẩn bị thi các kỳ thi như CFA, FRM, CPA, ACCA

Course Curriculum

Introductory Courses

Intermediate Courses

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more