Financial Careers
with Excellent Salaries

Glamorous. In high demand. Jobs in the finance industry can be extremely lucrative.

Capital Business School > Finance Careers

A broad industry

Lĩnh vực tài chính rất rộng lớn và cơ hội việc làm là đa dạng. Quý vị có thể làm việc trong bộ phận tài chính của một doanh nghiệp, hoặc làm việc cho ngân hàng và các định chế tài chính khác.

Nyse

A broad industry

Nyse

Lĩnh vực tài chính rất rộng lớn và cơ hội việc làm là đa dạng. Quý vị có thể làm việc trong bộ phận tài chính của một doanh nghiệp, hoặc làm việc cho ngân hàng và các định chế tài chính khác.

Corporate Finance

Làm việc cho một công ty với chức năng tìm kiếm và quản lý nguồn vốn để duy trì hoạt động của công ty đó, mục tiêu là tăng lợi nhuận kinh doanh và giảm rủi ro tài chính.

Finance job

Corporate Finance

Làm việc cho một công ty với chức năng tìm kiếm và quản lý nguồn vốn để duy trì hoạt động của công ty đó, mục tiêu là tăng lợi nhuận kinh doanh và giảm rủi ro tài chính.

Commercial Banking

Các ngân hàng thương mại cung cấp rất nhiều dịch vụ tài chính, từ tài khoản cá nhân đến cho vay vốn. Công việc bao gồm nhân viên khách hàng, cán bộ tín dụng, và quản lý chi nhánh.

Finance center

Commercial Banking

Finance center

Các ngân hàng thương mại cung cấp rất nhiều dịch vụ tài chính, từ tài khoản cá nhân đến cho vay vốn. Công việc bao gồm nhân viên khách hàng, cán bộ tín dụng, và quản lý chi nhánh.

Investment Banking

Giao dịch cổ phiếu hoặc tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Một số công việc hấp dẫn nhất, và cũng áp lực nhất, trong lĩnh vực tài chính gắn liền với các ngân hàng đầu tư.

Business people shaking hands

Investment banking

Business people shaking hands

Giao dịch cổ phiếu hoặc tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp. Một số công việc hấp dẫn nhất, và cũng áp lực nhất, trong lĩnh vực tài chính gắn liền với các ngân hàng đầu tư.

Hedge Fund

Tương tự Investment Banking, Hedge Fund có những công việc rất hấp dẫn về thu nhập và tính chất công việc như là chuyên gia phân tích tài chính hoặc giao dịch chứng khoán.

Bull market

Hedge Fund

Bull market

Tương tự Investment Banking, Hedge Fund có những công việc rất hấp dẫn về thu nhập và tính chất công việc như là chuyên gia phân tích tài chính hoặc giao dịch chứng khoán.

Job location

Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có thể là chìa khóa để mở ra cơ hội làm việc tại những trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York, Hong Kong và Singapore.

London

Job location

Kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính có thể là chìa khóa để mở ra cơ hội làm việc tại những trung tâm tài chính lớn trên thế giới như London, New York, Hong Kong và Singapore.

How we can help

Quý vị muốn là một nhà lãnh đạo am hiểu về tài chính, hoặc là chuyên gia phân tích thị trường cho một quỹ đầu tư? Các khóa học tại Capital có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu của mình.

Tel: (091) 800 1050
Email: info@capital.edu.vn

Capital

How we can help

Capital

Quý vị muốn là một nhà lãnh đạo am hiểu về tài chính, hoặc là chuyên gia phân tích thị trường cho một quỹ đầu tư? Các khóa học tại Capital có thể giúp quý vị đạt được mục tiêu của mình.

Tel: (091) 800 1050
Email: info@capital.edu.vn

Stay in the Loop

Sign up for program updates and content relevant to today's business leaders from Capital Business School.