Corporate Valuation

Capital Business School > Corporate Valuation
Course ID
Campus
Adman's Hall
Level
Graduate
Semester
Spring 2019
Credit
2.000
Method
Lecture
Time Place Room Date Range Instructor
9:00am – 11:00am KU2 Hill 203 Aug 21, 2018 – Dec 15, 2018 Carol Dawson (PhD)

Giá trị của một doanh nghiệp là gì? Làm thế nào để chúng ta đánh giá lợi nhuận, triển vọng phát triển? Một công ty có tạo ra giá trị không? Cấp quản lý lựa chọn các dự án đầu tư như thế nào? Và các câu trả lời cho những câu hỏi này thay đổi như thế nào trong những thời điểm có các biến động lớn như khủng hoảng tài chính, COVID-19, hoặc các tình huống khác? Chương trình học này cung cấp cho quý vị kiến thức và kỹ năng cần có để giải đáp những câu hỏi trên. Khi có sự hiểu biết toàn diện về định giá doanh nghiệp, các nhà đầu tư, quản lý, và phân tích thị trường sẽ có khả đánh giá tốt hơn các thông số tài chính của một dự án đầu tư và đưa ra những quyết định tạo ra giá trị lớn hơn.

Nguyen Manh Hung, MBA

MS, Finance Track, Texas A&M University
BA, Business Administration, University of Washington

More Detail

Summary

Tạo ra giá trị là nhiệm vụ trung tâm của bất cứ người lãnh đạo nào. Thế nhưng đây không phải làm nhiệm vụ đơn giản và dễ dàng. Để tạo ra giá trị, người lãnh đạo cần có khả năng đánh giá tác động về mặt tài chính của những quyết định mà họ đưa ra. Điều này yêu cầu một sự hiểu biết về các kỹ thuật phân tích tài chính và phương pháp định giá giá trị của một doanh nghiệp. Những kiến thức và kỹ năng này sẽ giúp lãnh đạo nhìn thấy các nguồn tiềm năng tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, phân tích và đánh giá cơ hội cũng như rủi ro nằm ở phía trước.

Khóa học Corporate Finance giúp các lãnh đạo thành thạo những công cụ tài chính cao cấp, cần thiết để tính toán sự ảnh hưởng của những quyết định chiến lược đến giá trị doanh nghiệp của họ. Với sự hiểu biết mới này, học viên của khóa học sẽ tăng cường khả năng của mình để hành động một cách tự tin theo những phương thức tạo ra sự ưu việt  về mặt tài chính và mang đến những giá trị cao nhất trên thị trường cho công ty mà họ lãnh đạo.

What you'll learn

Trong khóa học Corporate Valuation quý vị sẽ học cách làm thế nào để phân tích và đánh giá những tác động về mặt tài chính của các quyết định chiến lược ngắn hạn và dài hạn. Quý vị sẽ học cách xây dựng mô hình tài chính một cách đúng đắn và làm sao để xác định và tránh những lỗi thường gặp. Kết quả sẽ là quý vị sẽ có khả năng ra quyết định tốt hơn và hiểu biết sâu sắc hơn về doanh nghiệp của mình.

Sau khi kết thúc khóa học, quý vị sẽ có sự am hiểu về các phương pháp xác định giá trị và lựa chọn phương án đầu tư. Quý vị sẽ học cách ước tính giá trị cổ phần và các khoản nợ như thế nào, và làm sao có thể đánh giá được những tác động tài chính của các quyết định và hoạt động kinh doanh, bao gồm:

 • Giá thành của vốn (Cost of Capital)
 • Giá trị doanh nghiệp dựa theo khách hàng (Customer-based Corporate Valuation)
 • Các hình thức đầu tư: Sáp nhập và mua bán doanh nghiệp (M&A), sử dụng vốn đầu tư, cho thuê tài chính (leasing)
 • Xây dựng chiến lược: tạo ra sự khác biệt trong sản phẩm, mở rộng quy mô kinh doanh, đa dạng hóa loại hình kinh doanh
 • Quản lý vốn lưu động: quản lý sản phẩm lưu kho (inventory), mua và bán theo hình thức tín dụng
 • Hình thức huy động vốn (Financing): mức độ và loại hình vốn vay ngân hàng, phát hành hoặc mua lại cổ phiếu, chính sách trả lãi cổ tức.

Key Benefits

Cho mỗi hoạt động nêu trên, chúng ta sẽ thảo luận ảnh hưởng của chúng đến tình hình kinh doanh, dự báo hoạt động trong tương lai, và giá trị doanh nghiệp.

Một cách cụ thể, học viên có thể:

 • Đánh giá các rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư và ước tính giá thành của nguồn vốn đầu tư
 • Xác định giá trị các công ty và các dự án đầu tư trong nhiều tình huống và và cho nhiều mục đích
 • Đánh giá giá trị của việc sáp nhập, mua bán doanh nghiệp (Mergers & Acquisitions), và liên doanh liên kết (Business Alliance)
 • Phân tích những ảnh hưởng của các hoạt động kinh doanh khác nhau đối với giá trị của doanh nghiệp
 • Thực hiện các phân tích tình huống (Scenario Analyses) và phân tích độ nhạy bén (Sensitivity Analyses)
 • Nhận ra giới hạn của các Phương pháp đánh giá giá trị doanh nghiệp khác nhau
 • Giao tiếp hiệu quả với các đồng nghiệp, nhà đầu tư, ngân hàng về một chiến lược tài chính rõ ràng có khả năng duy trì sự phát triển tài chính ổn định và có lợi nhất cho doanh nghiệp

Who should attend?

Xác định giá trị doanh nghiệp thường được nói đến như là một nghệ thuật, thế nhưng có rất nhiều khoa học phía sau nó. Khóa học Corporate Valuation nhấn mạnh vào những khía cạnh mang tính khoa học và tạo ra những cơ chế chặt chẽ để thực hiện từng phần trong quá trình phân tích giá trị doanh nghiệp. Một cơ chế tốt sẽ giúp quý vị kết hợp phần “nghệ thuật” của sự phân tích theo cách thức khoa học và có thông tin rõ ràng hơn.

Bằng cách khám phá những động cơ thúc đẩy việc tạo ra giá trị, quý vị sẽ thu nhận được kiến thức và kỹ năng cần thiết xác định ảnh hưởng của những quyết định về tài chính và điều hành đối với khả năng tạo ra giá trị của doanh nghiệp. Quý vị sẽ có tầm nhìn sâu rộng đối với những hệ quả phía sau các quyết định này và kết thúc khóa học với tâm thế của người được chuẩn bị tốt, sẵn sàng áp dụng kiến thức đã học để giải quyết những thách thức trong kinh doanh mà công ty đang đối mặt ngày hôm nay.

Corporate Valuation được thiết kế cho các lãnh đạo bậc trung và cao cấp, các chuyên gia phân tích tài chính, những nhà quản lý các danh mục đầu tư, và các chuyên gia khác có mong muốn tăng cường và làm sâu sắc thêm kiến thức về phân tích tài chính và định giá giá trị doanh nghiệp.

 • Đây là khóa học lý tưởng cho các người giữ vai trò quản lý có liên quan đến tài chính, các chuyên gia làm việc trong các quỹ đầu tư, và các nhà quản lý hạng mục đầu tư.
 • Nó cũng lý tưởng cho các lãnh đạo trong các phòng ban như kế hoạch chiến lược, marketing, điều hành sản xuất, phát triển sản phẩm, tư vấn, và bán hàng.
 • Những người cần một trình độ và kỹ năng cao hơn trong việc đánh giá và ra quyết định dựa trên tình hình tài chính của tổ chức mà họ phụ trách.

Việc có một nhãn quan sắc bén về tài chính có thể là đặc biệt quan trọng nếu công ty của quý vị đang tìm một nguồn vốn đầu tư mới hoặc đang đứng trước những quyết định quan trọng như sáp nhập, tái cấu trúc, hoặc mua bán doanh nghiệp. Những công cụ trong khóa học này sẽ giúp quý vị phát triển một sự hiểu biết tốt hơn về cơ hội và rủi ro vốn tiềm ẩn trong một số quyết định kinh doanh.

Thêm vào đó, khóa học này sẽ giúp quý vị trở nên hiệu quả hơn khi trình bày các quyết định kinh doanh với những thành phần quan trọng đối với công ty: Quý vị có thể giải thích một cách rõ ràng những tác động của các quyết định này đối với tình hình kinh doanh, khả năng cạnh tranh, và các cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Kết quả là, quý vị sẽ có khả năng giao tiếp tốt hơn với CFO, ngân hàng đầu tư, kế toán trưởng, và các chuyên gia tài chính doanh nghiệp khác.

Đây không phải là khóa học dành cho người bắt đầu tìm hiểu về tài chính. Học viên cần có kiến thức cơ bản về các nguyên tắc kế toán cơ bản, cách thiết lập và phân tích các báo cáo tài chính.

 • Cách chuẩn bị và phân tích các báo cáo tài chính, bao gồm Balance Sheet, Income Statement, và Cash Flow Statement.
 • Phương pháp kế toán tích lũy (Accrual Accounting) khác kế toán tiền mặt (Cash Accounting) như thế nào, bao gồm phương pháp ghi nhận doanh thu và chi phí và quy tắc cơ bản của việc xác định tài sản cũng như trách nhiệm (the basic principles of asset and liability recognition and measurement)

Khóa học Introduction to Financial Accounting hoặc Financial Data Analysis for Leaders sẽ giúp quý vị thỏa mãn những yêu cầu trên.

Trình độ tiếng Anh căn bản về đọc hiểu và viết là yêu cầu bắt buộc đối với các học viên của khóa học này. Quý vị có thể dùng những chứng chỉ như TOEIC 600+, IELTS 5.5+, hoặc TOEFL iBT 60+ để chứng tỏ khả năng Anh ngữ của mình.

Syllabus

Corporate Valuation là sự hòa trộn giữa những kiến thức học thuật được giảng dạy ở những chương trình MBA hàng đầu trên thế giới với những ứng dụng vào các tình huống trong thực tế. Khóa học được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh và áp dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để tăng cường trải nghiệm học tập của học viên. Khóa học bao gồm bài giảng trong đó các khái niệm sẽ được trình bày và giải thích cụ thể, thảo luận nhóm, bài tập, và bài kiểm tra.

Một cách tổng thể, khóa học sẽ cung cấp cho quý vị một môi trường học tập lôi cuốn người học và được tổ chức một cách chuyên nghiệp. Đây là cơ hội tuyệt vời để quý vị không những nâng cao kiến thức mà còn áp dụng trực tiếp cho các vấn đề thường gặp trong kinh doanh. Tất cả được trình bày bởi những giảng viên giàu kinh nghiệm và đặc biệt tâm huyết.

Module 1: Capital budgeting and project evaluation

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Apple Inc.
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Steps in capital budgeting
 • Investment criteria
 • Implementation
Key Exercises
 • Demonstrate how different transactions impact the accounting equation
 • Quiz

Module 2: Relative valuation

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Price multiples and other methods of relative valuation
 • Linking price multiples to fundamentals
 • Implementing relative valuation
Key Exercises
 • Record business transactions as journal entries
 • Construct a trial balance
 • Quiz

Module 3: Fundamental valuation

Case Studies
 • Hipzone
 • Green Mountain Coffee Roasters
Takeaways
 • Fundamental valuation models
 • Cost of capital
 • Implementing discounted cash flow (DCF) valuation
 • Sensitivity and scenario analyses
 • Valuation settings
Key Exercises
 • Construct the balance sheet and income statement
 • Quiz

Module 4: Adjusting Journal Entries

Case Studies
 • PepsiCo
Takeaways
 • Understand complex accounting transactions and how they relate to accounting principles
 • Recognize the impact of judgment and bias on financial statements and accounting practices
Key Exercises
 • Record advanced business transactions as journal entries
 • Quiz

Module 5: The Statement of Cash Flows

Case Studies
 • Morgan Stanley
 • American Red Cross
Takeaways
 • Understand how to construct and interpret the cash flow statement
 • Recognize the differences between GAAP and IFRS standards for cash flow statement creation
Key Exercises
 • Use the statement of cash flows to evaluate the financial health and life-cycle stage of a business
 • Quiz

Module 6: Analyzing Financial Statements

Case Studies
 • Morgan Stanley
Takeaways
 • Evaluate company performance using profitability, efficiency, leverage, and other ratios
Key Exercises
 • Analyze ratios and use the DuPont Framework to evaluate the financial state and strategy of a business
 • Team discussion
 • Quiz

Module 7: Forecasting and Valuation

Case Studies
 • American Red Cross
 • Metropolis Healthcare
Takeaways
 • Use financial forecasting to predict future revenue, expenses, and cash flow
 • Understand key concepts and metrics in valuation, including time value of money, terminal value, and net present value
Key Exercises
 • Prepare pro-forma financial statements
 • Calculate and forecast free cash flows
 • Learn how to value a venture, project, or investment opportunity and perform a sensitivity analysis of key assumptions
 • Quiz

Testimonials

My experience in Finance and Accounting for the Non-Financial Manager was awesome! The professors were incredibly engaging, each with a style of their own but equally committed to giving the participants a fast-paced but practical teaching of the material. Yes, it was a bit like drinking from a firehose, but each session built on the last, and the evening guided review sessions were particularly important to bringing it all together.”

Rita G. BrandinSenior Vice President, Development Director, Newland

My experience in Finance and Accounting for the Non-Financial Manager was awesome! The professors were incredibly engaging, each with a style of their own but equally committed to giving the participants a fast-paced but practical teaching of the material. Yes, it was a bit like drinking from a firehose, but each session built on the last, and the evening guided review sessions were particularly important to bringing it all together.”

Rita G. BrandinSenior Vice President, Development Director, Newland

Also Recommended

Corporate Valuation

In Corporate Valuation, you will learn how to analyze and evaluate the financial implications of strategic and operating decisions. You will learn the correct way to do financial modeling and how to identify and avoid potential pitfalls and common mistakes.

Corporate Valuation

In Corporate Valuation, you will learn how to analyze and evaluate the financial implications of strategic and operating decisions. You will learn the correct way to do financial modeling and how to identify and avoid potential pitfalls and common mistakes.

Corporate Valuation

In Corporate Valuation, you will learn how to analyze and evaluate the financial implications of strategic and operating decisions. You will learn the correct way to do financial modeling and how to identify and avoid potential pitfalls and common mistakes.