Rising to the challenge

Nguyễn Lan Hương
Finance and Accounting Manager, Techcombank

The Finance Certificate at Capital has updated my knowledge and taken me to the next level.

Rising to the challenge

Nguyễn Lan Hương
Finance and Accounting Manager, Techcombank

I was looking for programs that would update my knowledge and take me to the next level. The Certificate in Finance program at Capital has helped me accomplish my goals.

Nâng cao năng lực

Chương trình Certificate in Finance giúp tôi mở rộng và nâng cao kiến thức về tài chính. Tôi đã tự tin hơn rất nhiều trong quá trình ra quyết định cũng như khi giao tiếp với các đối tác.

Lan Huong

Nâng cao năng lực

Lan Huong

Chương trình Certificate in Finance giúp tôi mở rộng và nâng cao kiến thức về tài chính. Tôi đã tự tin hơn rất nhiều trong quá trình ra quyết định cũng như khi giao tiếp với các đối tác.

Stay ahead of the pack

Nguyễn Lan Hương
Finance and Accounting Manager, Dreamland

“I know that to be a leader you have to keep updating yourself because the world is changing all the time. I’m glad that Capital is there to help.”

Stay ahead of the pack

Nguyễn Lan Hương
Finance and Accounting Manager, Techcombank

“I know that to be a leader you have to keep updating yourself, stay connected and expose yourself to international thinking and standards because the world is changing all the time. I’m glad that Capital is there to help.”

Hỗ trợ đồng nghiệp

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có khả năng giúp đỡ các đồng nghiệp nhiều hơn sau khi hoàn thành chương trình. Điều này tăng cường sự gắn kết giữa mọi người và thúc đẩy công ty tăng trưởng.

Lan Huong

Hỗ trợ đồng nghiệp

Lan Huong

Tôi cảm thấy hạnh phúc khi có khả năng giúp đỡ các đồng nghiệp và cộng sự nhiều hơn sau khi hoàn thành chương trình. Điều này tăng sự cường gắn kết giữa mọi người và góp phần thúc đẩy công ty tăng trưởng.

Featured program

Certificate in Finance

If you want to deepen your technical knowledge and grow your career like Nguyen Lan Huong, the Certificate in Finance might be for you.