Pre-MBA

Chương trình Pre-MBA là sự lựa chọn đúng của quí vị?

Hãy chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản mà quý vị cần để theo học một chương trình cao học quản trị kinh doanh với Pre-MBA Program của chúng tôi.

Pre-MBA Program là viên đá đầu tiên xây dựng nền móng cho những kiến thức và kỹ năng quan trọng của một chương trình MBA. Bao gồm ba khóa học—Business Statistics, Introduction to Financial Accounting, và Economics for Managers—chương trình Pre-MBA của chúng tôi được thiết kế để chuẩn bị cho quý vị sẵn sàng theo học một chương trình MBA chính thức. Sử dụng nội dung tương tự dành cho các học viên chuẩn bị nhập học tại những chương trình MBA hàng đầu trên thế giới, các khóa học của chương trình Pre-MBA sẽ cung cấp cho quí vị những khái niệm thiết yếu mà quý vị cần để trở thành một học viên xuất sắc của trường quản trị kinh doanh.

Course Curriculum

Required Courses

Elective Courses

Department Contact Info

Bachelor Of Science in Business Administration

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Student Resources

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more