FIN 101

Financial Data Analysis for Leaders

Capital Business School > Financial Data Analysis for Leaders
Course ID
FIN 101
Campus
Adman's Hall
Level
Undergraduate
Semester
Fall 2018
Credit
4.000
Method
Lecture

Bảng cân đối tài chính và báo cáo thu nhập. Dòng tiền và quản lý tài chính. Nhiều lãnh đạo được đề bạt lên những vị trí có trách nhiệm rất lớn trong khi lại không có kiến thức cơ bản về tài chính và kế toán như họ mong muốn.

Một sự hiểu biết vững chắc về tài chính không còn là phạm trù riêng của giám đốc tài chính (CFO). Tất cả các cấp quản lý, bất kể lĩnh vực chuyên môn mà họ phụ trách là gì, đều hưởng lợi đáng kể từ sự am hiểu các công cụ tài chính. Sự hiểu biết này là yếu tố then chốt để phân tích hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp và đưa ra các quyết định chiến lược có tầm ảnh hưởng rộng lớn.

Đối với các lãnh đạo bậc trung và cao cấp một kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm về phân tích số liệu tài chính là đặc biệt quan trọng. Các nhà quản lý sẽ tăng cường khả năng lãnh đạo của mình và nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp khi họ có khả năng hiểu và áp dụng các thông tin phân tích tài chính vào quá trình hoạch định chiến lước kinh doanh của công ty.

 

Nguyen Manh Hung, MBA

MS, Finance Track, Texas A&M University
BA, Business Administration, University of Washington

More Detail

Summary

Financial Data Analysis for Leaders được thiết kế để cung cấp cho quý vị những kiến thức cơ bản và kỹ năng cần thiết.  Những số liệu tài chính sẽ trở nên dễ hiểu và có ý nghĩa hơn. Tất cả sẽ giúp quý vị trở thành những lãnh đạo kinh doanh có khả năng đánh giá rủi ro tài chính của các phương án đầu tư, so sánh hoạt động của đối thủ cạnh tranh,  và khuyến khích những ý tưởng kinh doanh mới.

Key Benefits

Highlights and Key Outcomes

 • Học các thuật ngữ và nguyên lý cơ bản trong tài chính-kế toán bằng tiếng Anh
 • Phân tích các báo cáo tài chính
 • Phân biệt sự khác nhau giữa thu nhập và dòng tiền
 • Xây dựng các mô hình tài chính để dự báo sự phát triển của doanh nghiệp
 • Hiểu mối quan hệ giữa thu nhập, thuế, cổ tức, và các đòn bẩy tài chính
 • Trở nên nhạy bén hơn trong quá trình ra quyết định liên quan đến tài chính

Who should attend?

Financial Accounting for Leaders được xây dựng riêng cho các giám đốc và quản lý nắm những vai trò then chốt trong công ty nhưng lại không được đào tạo chính thức và bài bản về tài chính và kế toán.

 • Cấp lãnh đạo và quản lý ở hầu hết các bộ phận như General Management, Corporate Planning, Marketing and Sales từ các lĩnh vực kinh doanh và từ các công ty có quy mô khác nhau.
 • Những người ở vị trí cấp cao không hoàn toàn thoải mái với việc đọc các báo cáo tài chính và ra quyết định dựa trên các thông số tài chính.

Các học viên tham dự khóa học này là những nhà quản lý đến từ hầu hết các lĩnh vực không phải tài chính. Họ làm việc trong các ngành kinh doanh và công nghiệp khác nhau. Nội dung của khóa học đi từ những khái niệm cơ bản đến nâng cao, vì vậy các học viên hứng thú với một kinh nghiệm học tập thực sự hòa nhịp với họ và đáp ứng các yêu về mặt chuyên môn.

Trong số các học viên có những người hoàn toàn không có kinh nghiệm với các khái niệm tài chính, có những nhà quản lý nhiều kinh nghiệm nhưng muốn cập nhật kiến thức mới. Khóa học thường thu hút những giám đốc và quản lý từ lĩnh vực công nghệ, nghiên cứu khoa học, cho đến giáo dục, giải trí và nghệ thuật.

Các học viên kết thúc khóa học với một mạng lưới đồng nghiệp được mở rộng, bên cạnh những kiến thức tài chính họ có thể sử dụng để trở thành những nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược hơn.

Trình độ tiếng Anh căn bản về đọc hiểu và viết là yêu cầu bắt buộc đối với các học viên của khóa học này. Quý vị có thể dùng những chứng chỉ như TOEIC 600+, IELTS 5.5+, hoặc TOEFL iBT 60+ để chứng tỏ khả năng Anh ngữ của mình.

Syllabus

Financial Data Analysis for Leaders sẽ dạy quý vị những kiến thức tài chính kế toán từ cơ bản đến nâng cao. Quý vị sẽ học cách lập bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, và dòng lưu chuyển tiền tệ. Phân tích báo cáo tài chính, tính toán và giải thích những tỉ lệ quan trọng. Khóa học sẽ kết thúc với phần giới thiệu về xây dựng các mô hình dự báo tài chính và ưu nhược điểm của các đòn bẩy tài chính trong huy động vốn.

Module 1: The Accounting Equation

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Apple Inc.
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Understand key accounting concepts, terms, and principles
Key Exercises
 • Demonstrate how different transactions impact the accounting equation
 • Quiz

Module 2: Recording Transactions

Case Studies
 • Cardullo’s Gourmet Shoppe
 • Bikram Yoga Natick
Takeaways
 • Understand where financial statement information originates
Key Exercises
 • Record business transactions as journal entries
 • Construct a trial balance
 • Quiz

Module 3: Financial Statements

Case Studies
 • Hipzone
 • Green Mountain Coffee Roasters
Takeaways
 • Understand the content and purpose of the income statement and balance sheet
 • See how the trial balance is used to create the balance sheet and income statement
Key Exercises
 • Construct the balance sheet and income statement
 • Quiz

Module 4: Adjusting Journal Entries

Case Studies
 • PepsiCo
Takeaways
 • Understand complex accounting transactions and how they relate to accounting principles
 • Recognize the impact of judgment and bias on financial statements and accounting practices
Key Exercises
 • Record advanced business transactions as journal entries
 • Quiz

Module 5: The Statement of Cash Flows

Case Studies
 • Morgan Stanley
 • American Red Cross
Takeaways
 • Understand how to construct and interpret the cash flow statement
 • Recognize the differences between GAAP and IFRS standards for cash flow statement creation
Key Exercises
 • Use the statement of cash flows to evaluate the financial health and life-cycle stage of a business
 • Quiz

Module 6: Analyzing Financial Statements

Case Studies
 • Morgan Stanley
Takeaways
 • Evaluate company performance using profitability, efficiency, leverage, and other ratios
Key Exercises
 • Analyze ratios and use the DuPont Framework to evaluate the financial state and strategy of a business
 • Team discussion
 • Quiz

Module 7: Forecasting and Valuation

Case Studies
 • American Red Cross
 • Metropolis Healthcare
Takeaways
 • Use financial forecasting to predict future revenue, expenses, and cash flow
 • Understand key concepts and metrics in valuation, including time value of money, terminal value, and net present value
Key Exercises
 • Prepare pro-forma financial statements
 • Calculate and forecast free cash flows
 • Learn how to value a venture, project, or investment opportunity and perform a sensitivity analysis of key assumptions
 • Quiz

Testimonials

My experience in Finance and Accounting for the Non-Financial Manager was awesome! The professors were incredibly engaging, each with a style of their own but equally committed to giving the participants a fast-paced but practical teaching of the material. Yes, it was a bit like drinking from a firehose, but each session built on the last, and the evening guided review sessions were particularly important to bringing it all together.”

Rita G. BrandinSenior Vice President, Development Director, Newland

My experience in Finance and Accounting for the Non-Financial Manager was awesome! The professors were incredibly engaging, each with a style of their own but equally committed to giving the participants a fast-paced but practical teaching of the material. Yes, it was a bit like drinking from a firehose, but each session built on the last, and the evening guided review sessions were particularly important to bringing it all together.”

Rita G. BrandinSenior Vice President, Development Director, Newland
Financial Accounting

When you are reading at this point, we know today is one of the most important days in your life, a turnaround in your professional career. From this moment on, you will no longer be considered “a non-financial executive”. In fact you will be a CFO in your own right. Please give us a call and we will make all of these wonderful things happen!