Corporate Solutions

The Capital Approach

Chúng tôi biết doanh nghiệp của quý vị có nhiều sự lựa chọn khi tìm kiếm một nhà cung cấp các chương trình đào tạo nâng cao về chuyên môn và quản lý. Và sự lựa chọn của quý vị là một khoản đầu tư mang tính dài hạn. Chương trình đào tạo được thiết kế riêng cho từng công ty của Capital cung cấp kiến thức mà cấp quản lý không những có thể áp dụng ngay sau khi kết thúc chương trình mà còn tiếp tục sử dụng để đạt được những kết quả dài hạn.

Chúng tôi định nghĩa thành công bằng những kết quả đạt được. Chúng tôi hợp tác với công ty của quý vị để tìm hiểu một cách đầy đủ những nhu cầu của doanh nghiệp và những kết quả mà quý vị mong muốn. Đây là một quá trình có tính tương tác rất cao, quá trình này được định hướng bởi môi trường kinh doanh hiện tại và văn hóa doanh nghiệp của quý vị.

Become A Donor

Department Contact Info

Office Of Development

1810 Campus Way NE
Bothell, WA 98011-8246

+1-2345-5432-45
bsba@kuuniver.edu

Mon – Fri 9:00A.M. – 5:00P.M.

Social Info

Video Presentation

Our Partnership. Your Success

1

Khám phá

Sự hợp tác của chúng ta bắt đầu với quá trình tìm hiểu doanh nghiệp của quý vị thông qua một đánh giá năng lực và nhu cầu của các thành phần có vai trò quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp.

2

Thiết kế

Những nhu cầu đào tạo và mục tiêu của doanh nghiệp sẽ định hướng và có ảnh hưởng đến việc thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo riêng cho doanh nghiệp.

3

Chuyển giao

Chương trình đào tạo của chúng tôi được giảng dạy theo cách thức rất uyển chuyển và lôi cuốn học viên để truyền cảm hứng cho sự thay đổi và sáng tạo.

4

Đo lường sự ảnh hưởng

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp để theo dõi và định lượng mức độ ảnh hưởng của chương trình đến hoạt động của công ty, tận dụng tối đa sự hợp tác này cho những kết quả dài hạn.

Đánh giá nhu cầu: Xác định cơ hội

Chúng tôi sẽ khảo sát và đánh giá những nhu cầu của doanh nghiệp một cách kỹ lưỡng. Việc này đảm bảo rằng chương trình được thiết kế với cấu trúc và nội dung dựa trên văn hóa và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Kết quả của chương trình đào tạo gắn liền với nhu cầu của cấp quản lý và mang lại những tác động tích cực lâu dài.

Bước 1: Xác định những mục tiêu chiến lược

Phỏng vấn cấp quản lý và lãnh đạo của công ty để xác định:
 • Những yếu tố thành công quan trọng đối với công ty
 • Những kỹ năng và khả năng cần có để đạt được những yếu tố trên
 • Cấp quản lý và lãnh đạo hiện đang thiếu hụt những kỹ năng và kiến thức nào
 • Các vấn đề và trở ngại đang tạo ra những thiếu hụt này
 • Các khuynh hướng quan trọng trong lĩnh vực công ty đang kinh doanh có tầm ảnh hưởng lớn quá trình ra quyết định của cấp quản lý

Tìm hiểu năng lực của cấp quản lý

Phỏng vấn những người sẽ tham gia chương trình để tìm hiểu:
 • Nhận thức và quan điểm về năng lực chuyên môn cũng như quản lý
 • Văn hóa doanh nghiệp và sự năng động của công ty
 • Những thách thức trong ngắn và dài hạn

Khảo sát trình độ toàn diện 360-Degrees

 • Giúp có được những phân tích sâu hơn về vai trò và năng lực của người học

Xây dựng chương trình có nội dung theo định hướng

Báo cáo đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp:
 • Chia sẻ những những phân tích về năng lực của doanh nghiệp được phát hiện qua các cuôc phỏng vấn và phiếu điều tra
 • Giới thiệu các chủ đề dự kiến trong chương trình đào tạo và cách thiết kế chương trình
 • Đưa ra các môn học cụ thể với nội dung được phát triển để nâng cao khả năng chuyên môn, thay đổi thói quen, và chuyển hướng tầm nhìn để đạt được các kết quả như mong muốn
 • Khuyến nghị mô hình chương trình học dựa trên các phân tích trong báo cáo đánh giá năng lực và các nhu cầu khác của công ty

Đánh giá tác động và sự hiệu quả

Một sự hợp tác thành công là một sự hợp tác có ảnh hưởng tích cực và sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp. Những ảnh hưởng này có thể đo được bằng những thông số cụ thể và đem lại kết quả dài hạn trong tương lai. Cùng nhau chúng ta có thể định nghĩa các tiêu chuẩn để đánh giá mức độ ảnh hưởng như sau:

Áp dụng và thực hiện kiến thức đã học:

Học viên sẽ cập nhật với chương trình sau khi kết thúc khóa học và quay lại làm việc

Khả năng làm việc

Khả năng làm việc được cải thiện thông qua những chỉ số về khả năng lãnh đạo

Lợi ích từ việc đầu tư

Giá trị và những kết quả kinh doanh do chương trình đem lại

Thăng tiến sự nghiệp:

Thể hiện qua số lượng học viên của chương trình được cất nhắc lên vị trí cao hơn