Corporate Development

Corporate Development Careers

Bộ phận Phát triển doanh nghiệp (Corporate Development) chịu trách nhiệm thực hiện các thương vụ sáp nhập (Mergers & Acquisitions) để mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Họ cũng có thể thu hẹp quy mô của doanh nghiệp bằng cách bán đi những dự án không còn được ưu tiên đầu tư nữa. Các chuyên gia trong vai trò phát triển doanh nghiệp sẽ cùng làm việc với các ngân hàng đầu tư để xác định đối tượng sẽ mua hoặc bán và đàm phán các điều khoản cần thiết. Họ cũng sẽ chuẩn bị phát hành cổ phiếu hoặc vay vốn để đầu tư cho thương vụ mua bán này nếu cần thiết.

Thông thường chỉ có những công ty hay tập đoàn lớn mới có bộ phận chuyên trách phát triển doanh nghiệp. Đó là vì công việc này không thường xuyên và chỉ những doanh nghiệp có nguồn lực lớn mới có khả năng duy trì nhân sự trong vai trò như vậy.

Phần lớn mọi người sẽ bắt đầu với vai trò một nhân viên, sau đó sẽ thăng tiến dần lên những vị trí cao hơn. Sẽ mất từ hai đến bốn năm để các bạn được đề bạt lên một chức vụ cao hơn. Sau tám đến mười năm làm việc, các bạn có thể là ứng viên cho chức vụ CFO hoặc thậm chí là CEO của doanh nghiệp. Corporate Developemt thực sự là một bệ phóng nghề nghiệp tốt.

Tính cách phù hợp với Corporate Development
  • Có tham vọng lớn
  • Khả năng đàm phán và thuyết phục người khác
  • Chú ý đến chi tiết
  • Giao tiếp tốt và trình bày ý tưởng mạch lạc, rõ ràng
  • Xây dựng và phát triển quan hệ
  • Truyền cảm hứng và sự tự tin
Kiến thức và kỹ năng cần có

Kiến thức chắc chắn về Corporate Finance là vô cùng quý giá để chuẩn bị cho vai trò phát triển doanh nghiệp (Corporate Development).

Điều rất quan trọng là các bạn cần có hiểu biết vững vàng về Financial Accouting. Tiếp theo đó là cách xác định giá trị của một doanh nghiệp hay một dự án đầu tư mới (Corporate Valuation). Các bạn cũng không thể bỏ qua thị trường chứng khoán phái sinh (Financial Derivative Assets). Và sự nắm bắt những nguyên lý hoạt động của thị trường tài chính (Capital Markets) sẽ là cơ sở cho công việc hàng ngày của bạn.

Nếu bạn muốn có tất cả những kiến thức và kỹ năng này thì chương trình đạo tào chuyên sâu về tài chính (Corporate Finance Series) của chúng tôi sẽ giúp bạn một cách nhanh và hiệu quả nhất.