Corporate Career Overview

Corporate Career Overview

Các doanh nghiệp là các công ty cổ phần hay tư nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Các doanh nghiệp được nói đến như bên phát hành (“issuers”) bởi vì họ là những đơn vị tạo ra cổ phiếu và trái phiếu. Thông thường doanh nghiệp là khách hàng của ngân hàng đầu tư. Ngân hàng có thể giúp doanh nghiệp vay vốn hoặc giúp doanh nghiệp phát hành cổ phiếu và trái phiếu ra thị trường.

Các vị trí làm việc về tài chính trong một doanh nghiệp có thể đa dạng, nhưng thường được xếp chung vào những vai trò sau:

Các chuyên gia tài chính trong doanh nghiệp có thể khác nhau rất nhiều về xuất phát điểm, kinh nghiệm, học vấn, và tính chuyên nghiệp. Không giống như trong các tổ chức chuyên về tài chính như ngân hàng, các chuyên gia tài chính làm việc trong một doanh nghiệp có thể phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ khác nhau để hỗ trợ cho hoạt động chung của toàn doanh nghiệp.

Làm việc trong bộ phận tài chính của một doanh nghiệp cũng yêu cầu các chuyên gia tài chính am hiểu về lĩnh vực công ty hoạt động. Ví dụ làm việc trong một công ty xây dựng sẽ cho phép các chuyên gia nắm được những những đặc thù khi lập giá thành một dự án xây dựng và những quy định đấu thầu riêng biệt. Những kiến thức và kinh nghiệm này có thể rất có lợi sau này khi các chuyên gia muốn chuyển sang làm việc cho các quỹ đầu tư mà xây dựng là một trong những ngành ưu tiên để rót vốn.

Con đường thăng tiến cho các chuyên gia tài chính trong một doanh nghiệp rất rộng mở. Ngày nay có không ít các giám đốc tài chính (CFO) được đề bạt lên vị trí lãnh đạo công ty (CEO).