Banking

Category

Banking careers
Các ngân hàng thường biết đến một cách nói chung như là “Bên Bán” (Sell-Side). Các ngân hàng có những công việc với vai trò rất đa dạng liên quan đến lĩnh vực tài chính như là: Investment BankingEquity ResearchCommercial Banking Những công việc này có thể được tiếp tục phân loại thêm nữa. Ví...
Read More