Careers in Finance

Category

Investment Banking
Bộ phận ngân hàng đầu tư (Investment Banking Division–IBD) trực thuộc một ngân hàng đầu tư giúp chính phủ, các tập đoàn, và các công ty tìm vốn hoặc hoàn thành các thương vụ mua bán, sáp nhập (Meargers and Acquisitions, M&A). Làm việc cho ngân hàng đầu tư rất khắc nghiệt với số giờ...
Read More
Financial Planning and Analysis
Financial Planning & Analysis (FP&A) là bộ phận chuyên trách về tài chính trực thuộc doanh nghiệp. Chức năng của bộ phận này là cung cấp cho ban lãnh đạo những thông tin và phân tích tài chính cần thiết để họ đưa ra các quyết định chiến lược về hoạt động sản xuất và...
Read More
Corporate Development
Bộ phận Phát triển doanh nghiệp (Corporate Development) chịu trách nhiệm thực hiện các thương vụ sáp nhập (Mergers & Acquisitions) để mở rộng quy mô của doanh nghiệp. Họ cũng có thể thu hẹp quy mô của doanh nghiệp bằng cách bán đi những dự án không còn được ưu tiên đầu tư nữa....
Read More
Corporate Career Overview
Các doanh nghiệp là các công ty cổ phần hay tư nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực của nền kinh tế. Các doanh nghiệp được nói đến như bên phát hành (“issuers”) bởi vì họ là những đơn vị tạo ra cổ phiếu và trái phiếu. Thông thường doanh nghiệp là khách hàng của...
Read More
Buy-side Research
Bộ phận nghiên cứu của các quỹ đầu tư có trách nhiệm đưa ra những phương án kinh doanh cho lãnh đạo phê duyệt. Đây là vị trí đòi hỏi rất cao về khả năng và kinh nghiệm làm việc. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cũng từ 70 giờ trở lên. Có...
Read More
Portfolio Management
Một người quản lý các hạng mục đầu tư (Portfolio Manager – PM) sẽ thay mặt khách hàng của mình để xây dựng, tuyển chọn, và giám sát những dự án đầu tư. PM có trách nhiệm duy trì một tập hợp các tài sản và chiến lược đầu tư phù hợp theo yêu cầu...
Read More
Private Equity
Private Equity Funds là những nhà đầu tư thuộc Bên Mua (Buy-Side). Họ sẽ trực tiếp đàm phán để mua toàn bộ công ty hoặc một phần đáng kể quyền sở hữu của công ty đó (ngược lại với việc mua qua các ngân hàng đầu tư trung gian). Private Equity (PE) là một bước...
Read More
Institutional Investors
Các quỹ đầu tư lớn (Institutional Asset Managers), thường được biết đến như là Bên Mua (Buy-Side), có rất nhiều vị trí với những chức năng khác nhau: Private EquityPortfolio ManagementResearch Khái niệm Bên Mua (Buy-Side) là do các quỹ đầu tư dùng tiền đang quản lý để mua cổ phần, trái phiếu, các sản...
Read More
Commercial Banking
Các ngân hàng thương mại cung cấp cho khách hàng những sản phẩm tín dụng như các khoản vay có kỳ hạn, các dịch vụ quản lý tiền, và các sản phẩm đem lại thu nhập cố định khác. Với vai trò là chuyên gia phân tích tín dụng hoặc cán bộ cho vay, các...
Read More
Equity Research Careers
“Equity Research” là nghiên cứu về hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của các doanh nghiệp để đưa ra quyết định mua hay bán cổ phiếu của những công ty đó. Nghiên cứu này cũng có thể áp dụng với chủ đầu tư tiềm năng muốn xác định giá trị của doanh nghiệp...
Read More
1 2