Buy-side Research

Buy-Side Research Overview

Bộ phận nghiên cứu của các quỹ đầu tư có trách nhiệm đưa ra những phương án kinh doanh cho lãnh đạo phê duyệt. Đây là vị trí đòi hỏi rất cao về khả năng và kinh nghiệm làm việc. Số giờ làm việc trung bình mỗi tuần cũng từ 70 giờ trở lên. Có rất nhiều cạnh tranh cho mỗi vị trí làm việc, và mức đãi ngộ cao tương xứng với hiệu quả công việc. Vai trò của bộ phận nghiên cứu Bên Mua (Buy-Side) cũng giống như vai trò của Equity Research tại một ngân hàng đầu tư (Sell-Side), mặc dù là có sự tập trung vào nội bộ nhiều hơn.

“Buy-side” Research phù hợp với người nào?
  • Có khả năng làm việc độc lập
  • Chú ý đến chi tiết
  • Nhạy bén
  • Khả năng tư duy toán học
  • Hướng nội
Buy-side Research – Điểm khởi đầu

Bằng MBA là bước đầu tiên trước khi có thể ứng tuyển vào công việc Buy-side Research. Các bạn sẽ dành từ hai đến ba năm ở vị trí ban đầu sau đó sẽ được đề cử lên những vị trí cao hơn.

Kiến thức và kỹ năng cần có

Kiến thức chắc chắn về Corporate Finance là vô cùng quý giá để chuẩn bị cho vị trí quản lý tài sản và các hạng mục đầu tư.

Điều rất quan trọng là các bạn cần có hiểu biết vững vàng về Financial Accouting. Tiếp theo đó là cách xác định giá trị của một doanh nghiệp hay một dự án đầu tư mới (Corporate Valuation). Các bạn cũng không thể bỏ qua thị trường chứng khoán phái sinh (Financial Derivative Assets). Và sự nắm bắt những nguyên lý hoạt động của thị trường tài chính (Capital Markets) sẽ là cơ sở cho công việc hàng ngày của bạn. Nếu bạn muốn có tất cả những kiến thức và kỹ năng này thì chương trình đạo tào chuyên sâu về tài chính (Corporate Finance Series) của chúng tôi sẽ giúp bạn một cách nhanh và hiệu quả nhất.

Exit mobile version