Banking careers

Banking Careers

Các ngân hàng thường biết đến một cách nói chung như là “Bên Bán” (Sell-Side). Các ngân hàng có những công việc với vai trò rất đa dạng liên quan đến lĩnh vực tài chính như là:

Những công việc này có thể được tiếp tục phân loại thêm nữa. Ví dụ ngân hàng thương mại có thể thực hiện những công việc khác nhau như quản lý tiền của khách hàng, thanh toán, bảo hiểm, đầu tư, tư vấn, và thậm chí là ngân hàng cá nhân (Private Banking), nơi chuyên quản lý những nhu cầu tài chính cho một nhóm những khách hàng giàu có.

Khái niệm Bên Bán (Sell-Side) có nghĩa là một công ty có liên quan đến việc tạo ra và bán các sản phẩm tài chính, như là cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh (Derivatives) và nhiều sản phẩm có giá trị tiền tệ khác. Theo đúng như tên gọi, hầu hết công việc của Bên Bán (Sell-Side) có liên quan đến việc tìm kiếm khách hàng và bán sản phẩm, đặc biệt ở những vị trí cấp cao. Với vai trò quản lý, các chuyên gia thường là phải giao tiếp với khách hàng và mức thu nhập sẽ gắn với lợi nhuận tạo ra. Ở những cấp thấp hơn, yêu cầu công việc có thể là chú trọng vào phân tích mang tính kỹ thuật với mức lương phụ thuộc vào mức độ hoàn thành công việc được giao.

Môi trường làm việc của bên bán hàng (Sell-side work environment)

Môi trường làm việc trong lĩnh vực ngân hàng phù hợp với những cá nhân có trình độ, có khao khát vươn lên, và có khả năng cạnh tranh cao. Các bạn có thể kiếm được nhiều tiền và thăng tiến rất nhanh ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên giờ làm việc dài và công việc có rất nhiều áp lực.

Hãy tìm hiểu tính chất của mỗi công việc của Bên Bán (Sell-Side) để xem hướng đi nào là phù hợp với bạn. Nếu làm việc thiên về tìm kiếm khách hàng và bán hàng không hấp dẫn với bạn, bạn có thể khám phá những công việc của Bên Mua (Buy-Side).

Tìm hiểu thêm về “Buy Side” và “Sell Side”